Guldminen KBH

Hvad er cirkulær økonomi

Kort sagt kan man sige, at cirkulær økonomi er et bæredygtigt alternativ til den lineære økonomi. Hvor den lineære økonomi i store træk handler om, at virksomhederne producere vare som forbrugeren køber, for derefter at smide det ud, så der kan blive produceret nyt. Så handler den cirkulære økonomi om, at alle produkter skal genbruges flere gange eller omdannes til nye produkter. Der skal genbruges i stedet for at skabe nyt.

Hvorfor er cirkulær økonomi oppe i tiden

I mange år har vores økonomi været lineær. Vi har levet i en forbrugsverden, hvor vi har produceret, købt og smidt væk uden at tænke på konsekvenserne. Den boble er brudt og vi er heldigvis blevet meget mere bevidste om den påvirkning, vi har på naturen omkring os. 

Bæredygtighed er blevet et nøgleord i det tyvende århundrede. Eu regulativer begynder at pege mod en mere cirkulær økonomi. For eksempel er det fra 2021 forbudt at sælge engangs plastik bestik, service og sugerør. I stedet opfordres vi til at finde løsninger, som er biologisk nedbrydelige og som ikke afsætter samme fingeraftryk på miljøet som vi har gjort hidtil.

Hvad går den cirkulære økonomi ud på

Den cirkulære økonomi går ud på at skabe en økonomi, hvor der ikke er ressourcer, der går tabt og hvor alting genanvendes og dermed ikke taber værdi. Den cirkulære økonomi opfordre til, at vi er innovative og kreative og tænker langsigtet.

Cradle to cradle
En af de vigtigste filosofier, som den cirkulære økonomi er bygget på, er Cradle to cradle konceptet, eller på dansk vugge til vugge konceptet. Filosofien bag Cradle to cradle er at opbygge en verden, hvor vores produktion og forbrug har en positiv indvirkning på både miljø og økonomi. En verden, hvor der ikke findes affald, fordi alt bliver genanvendt. Hvor alle produkter er sunde – både for mennesker, men også for dyrelivet og naturen.